Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 24245568
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 21/12/2005
Дата публікації 21/12/2005
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "ЛIТ"
Юридична адреса* 49095, м. Днiпропетровськ, по. Гагарiна, 3
Керівник* Жученя Костянтин Борисович - Директор
Контактна особа* Ржевський Павло Миколайович - Голова Спостережної Ради. Тел: (0562)38-52-17
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
24245568 21/12/2005 0 Виконуючий обов'язки Директора Жученя Костянтин Борисович 0 Звiльнено з посади згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 Директор Жученя Костянтин Борисович 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 Голова Ревiзiйної комiсiї Корж Iрина Павлiвна 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 член Ревiзiйної комiсiї Куляка Олена Олександрiвна 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 Голова Спостережної ради Ржевський Павло Миколайович 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 член Спостережної ради Живага Ольга Володимирiвна 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 0 Виконуючий обов'язки Директора Жученя Костянтин Борисович 0 Звiльнено з посади згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 Директор Жученя Костянтин Борисович 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 Голова Ревiзiйної комiсiї Корж Iрина Павлiвна 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 член Ревiзiйної комiсiї Куляка Олена Олександрiвна 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 Голова Спостережної ради Ржевський Павло Миколайович 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24245568 21/12/2005 1 член Спостережної ради Живага Ольга Володимирiвна 0 Призначено на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ЛIТ" вiд 21.12.05р. як представника акцiонера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.