Тел.: (056)734-14-16
49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ЛIТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "ЛIТ"
3. Дата проведення державної реєстрації
21.06.1996
4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн)
162000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.39 - Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н.в.i.у.
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749
2) IBAN
UA953057490000026006000010525
3) поточний рахунок
UA953057490000026006000010525

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 24245568 - Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 24245568 - Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 3 кв 2023 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична ЗАО УКРТРАНЗІТСЕРВІС ЛІМІТЕД (ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED)

СЕНТ-КІТС І НЕВІС
Акція проста бездокументарна іменна 1000.00 81 50.0000
- фізична Шляк Марк Львович

Акція проста бездокументарна іменна 1000.00 40 24.6914
Рік Квартал
2023 3 2 1
2022 4 3 2 1
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2 1
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Hерегулярна інформація (архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "ЛІТ" - Код ЄДРПОУ: 24245568

49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А

(056)734-14-16

24245568.smida.gov.ua