Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 26.04.2018
Дата публікації 26.04.2018 10:26:35
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ"
Юридична адреса* 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 29-А
Керівник* Сердюк Наталія Степанівна - Директор. Тел: +380567443386
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Емітент Приватне акціонерне товариство «ЛІТ», код за ЄДРПОУ 24245568, повідомляє про недостовірну інформацію, оприлюднену у регулярній інформації емітента за 2017 рік, яка була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.04.2018 року, а саме: .
У оприлюдненому річному звіті емітента за 2017 рік на титульному аркуші в розділі «II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації» п. 3 та у розділі «XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» п. 7 невірно вказана адреса власного веб-сайту емітента: http://id849.smida.gov.ua/
Правильна адреса власного веб-сайту емітента: https://smida.gov.ua/site/24245568/
Цим повідомленням здійснюється спростування недостовірної інформації, допущеної з організаційних та технічних причин, які на даний момент є вирішеними.
Розкриття виправленої регулярної інформації емітента повторно буде здійснено відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826. Зокрема, розміщення виправленої річної інформації емітента у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснено 25.04.2018 року.
Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Сердюк Наталія Степанівна