Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.03.2013
Дата публікації 12.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"
Юридична адреса* Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137
Керівник* Пивовар Олена Василівна - директор. Тел: 056734-14-16
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшенням загальних зборiв (Протокол №1/2013 вiд 11.03.2013 року) припинені повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Поваго-Потьомкiної Оксани Володимирiвни, паспорт АН № 315803, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 24.01.2005 року. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ».
Поваго-Потьомкiна Оксана Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЛIТ» 1 рiк 2 мiсяцi.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЛIТ"(протокол № 1/2013 вiд 11.03.2013 року) припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ЛIТ» Паращевiної Наталiї Володимирiвни , паспорт АН № 653124, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл., 27.11.2007 року. Не володiє акцiями ПРАТ «ЛIТ».
Паращевiна Наталiя Володимирiвна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» 1 рiк 2 мiсяцi.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЛIТ" (протокол № 1/2013 вiд 11.03.2013 року) на посаду Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" призначено Плетенця Олексiя Сергiйовича, паспорт АМ № 1275391, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi, 30.01.2011 р., який не володiє акцiями ПРАТ "ЛIТ".
Плетенець Олексiй Сергiйович, немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Плетенця Олексiя Сергiйовича обрано на посаду Ревiзора ПРАТ "ЛIТ" строком на 3 роки.
Займаємi посади: Член Наглядової ради - ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Мiсцезнаходження: 53400, Україна, Днiпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62); Член Наглядової ради - ПАТ "IЦКК" (Мiсцезнаходження: Україна, 68603, Одеська область, м. Iзмаїл, вул. Нахiмова, буд. 300).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Пивовар Олена Василівна