Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.10.2007
Дата публікації 19.10.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ЛіТ"
Юридична адреса* Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 3
Керівник* Пивовар Олена Василівна - в.о. директора. Тел: 0562310043
E-mail* Let@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа директор Пивовар Олена Василівна (паспорт: АК номер 298461, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.10.1998) обрана на посаду згідно протоколу № 1/2007 Загальних зборів акціонерів ЗАТ "Літ" від 17.10.2007 року. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення інформації щодо посад, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності. часткою в статному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа директор Жученя Костянтин Борисович (паспорт: АК номер 009119, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області 05.12.1995) відкликаний з посади згідно протоколу № 1/2007 Загальних зборів акціонерів ЗАТ "Літ" від 17.10.2007 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
в.о. директора Пивовар Олена Василівна